Ställ in din Lifeclock One

 • Vad finns i lådan
 • Minsta enhetskrav

Komma igång

 • Slå på Lifeclock One
 • Parning med din enhet (iOS)
 • Parning med din enhet (Android)
 • Använda Lifeclock One utan parning

Batteri & laddning

 • Batteri
 • Laddning

App-startskärmen (iOS)

Nedräkning

Tid och datum

 • Ställ in tid och datum
 • Visa tiden
 • Visa datumet
 • Beteende

Anslut din lifeclock One

Starta och stäng av din Lifeclock

Stoppur

Världsklockor

Scrollhastighet

Kamera

Alarm

Kompass

Stegräknare

Filmläge

Ljusstyrka

Animationer

Visningstid

App meddelanden

Programuppdatering och uppdateringsläge

Handledskonfiguration

Om din Lifeclock One

Stödda tecken

Support

Enhetsåterställning

Rengöring och underhåll

 • Rengöring
 • Band

Rättsligt meddelande

Säkerhetsinstruktioner

 • Användning och lagring
 • Vattenavstötande förmåga
 • Säkerhet
 • Service och underhåll
 • Ansvarigt användande
 • Rengöring av ditt Lifeclock One

Garanti

Regelverk

Vad finns i lådan

Din Lifeclock One låda innehåller följande:

 • Skräddarsydd Lifeclock One collectors Display Box
 • Tryckt insats + skumskydd
 • Lifeclock One (Snake, Gullfire eller din skräddarsydda utgåva)
 • 2 x Lifeclock One laddningskablar

Minsta enhetskrav

Lifeclock One kräver inte en mobil enhet för minimal användning, men vissa av dess funktioner kräver användningen av Lifeclock One appen (“App” på antingen en iOS- eller Android-aktiverad enhet.

Appen kan laddas ned från Apple App Store ™ eller Google Play ™ Store för den önskade enheten. iOS-enhetens minsta operativsystemversion är 9.0 och uppåt. Android-enhetens minsta operativsystemversion är 6.0 och uppåt. Om enheten inte stöder dessa operativsystem eller om du inte har en mobilenhet, kan du fortfarande använda din Lifeclock One. Utan en mobilenhet kan du använda följande funktioner:

 • Tid och datum (du kan manuellt ställa in tiden)
 • Stoppur
 • Nedräkning
 • Batterinivå
 • Kompass
 • Ljusstyrka
 • Stegräknare
 • Om skärmen

Appen krävs för följande funktioner:

 • App/samtals meddelanden
 • Animeringskonfiguration
 • Scrollhastighet
 • Världsklockor
 • Visningstid
 • Filmläge
 • Kamera
 • Mjukvaru-uppdatering

Slå på Lifeclock One

Din Lifeclock One skickas till dig med strömmen avslagen. För att slå på strömmen håller du ned den nedre knappen i 5 sekunder – klockan vibrerar och displayen slås på. Om klockan inte slås på, vänligen ladda din Lifeclock One (Se avsnittet “Batteri och laddning”). Vi laddar din Lifeclock One innan vi skickar den, men om klockan sitter fast i transport under en längre tid måste du ladda den.

Parning med din enhet (iOS)

Ta ut din Lifeclock One från lådan och tryck på någon sidoknapp för att slå på den. Du ser då ett välkomstmeddelande visas på klockan som är anpassat till dig.

Om du inte ser ett välkomstmeddelande är det troligt att batteriet behöver laddas. Se avsnittet “Batteri och laddning” om hur du laddar upp Lifeclock One.

IMG_0256

Öppna din iOS App Store och sök efter “Lifeclock One“. Installera appen från App Store och öppna den för att komma igång.

IMG_1749.PNG

Du kommer att bli uppmärksammad på att appen kommer att begära tillstånd att komma åt vissa delar av telefonen så att den kan ta emot och skicka meddelanden till din Lifeclock One.

Tryck på “Fortsätt” för att fortsätta.

IMG_0258

Appen hjälper dig att se till att din Lifeclock One är påslagen och laddad.

Peka på “Börja sökning” för att starta parningsprocessen.

IMG_0259

Appen ska hitta din Lifeclock One, och det kommer att listas som i diagrammet här. Ditt serienummer kommer att anges som en del av enhetens namn. I exemplet här är serienummeret för Lifeclock One 00000.

Tryck på enhetens post för att starta parning. I det här exemplet skulle du trycka på “Lifeclock 00000”.

IMG_0261

Telefonen kommer att be dig att bekräfta att du vill para med din Lifeclock One.

Tryck på ‘Para’.

Du bör se “Paired” visas på din Lifeclock One och då kommer tiden att synkroniseras och uppdateras.

Grattis! Din Lifeclock One är nu ihopkopplad med din enhet.

Dra sedan igenom den sista skärmen för att bekräfta att din Lifeclock One är konfigurerad och sedan trycka på “Fortsätt” för att slutföra parningsprocessen.

IMG_0262
IMG_0263
IMG_0264

Batteri & laddning

Din Lifeclock One är utrustad med ett batteri som har en kapacitet på 480mAh. Den är utformad för att passa specifikt inuti din Lifeclock One. Din Lifeclock One bör vara minst 3 dagar på full laddning, eventuellt upp till 6 dagar med strömoptimeringar aktiverat.

Du kan kontrollera batteriladdningen på två sätt:

 1. Tryck på den nedre knappen fem gånger. Skärmen rullar din nuvarande batteriladdningsnivå i procent.
 2. När den används, visar Appen ditt batteriprocent på huvudskärmen.

Livslängden för varje batteriladdning beror på din användning av Lifeclock One. Om du får många meddelanden dräneras batteriet snabbare. Till exempel, för att spara batteriets livslängd, kan du manuellt stänga av Bluetooth®-radion, vilket dramatiskt förlänger livslängden för varje laddning.

För att stänga av Bluetooth®-radion trycker du på den nedre knappen fem gånger och trycker sedan på den övre knappen två gånger för att komma till radioläget. Stäng av radion genom att trycka på den nedersta knappen en gång – klockan kommer att visa ‘RADIO-‘. Vänta ett ögonblick tills displayen stängs av. Om din Lifeclock One är kopplad till din telefon kommer anslutningen att kopplas ned.

Varning: DIN LIFECLOCK ONE DRIVS AV ETT LITIUMPOLYMER (LIPO) UPPLADDNINGSBART BATTERI. Dessa batterier, om de inte är aktiva under flera månader, kan då falla i ett djupt urladdningsläge där batteriet förlorar sin förmåga att laddas upp igen. För långvarig lagring, var noga med att ladda att ladda ur din Lifeclock One minst en gång per två månader för att förebygga en minskning av batteriets prestanda. FÖRVARA DIN LIFECLOCK ETT PÅ EN TORR PLATS MED LÅG FUKTIGHET OCH I TEMPERATURER OM 11°C till 30°C, (50° till 90°F); Undvik exponering mot temperaturer högre än 90°F (32°C).

Använda Lifeclock One utan parning

Om du inte har en kompatibel enhet eller vill para ihop Lifeclock One med din telefon, se avsnittet “Ställ in tid och datum” om hur du byter tid och datum manuellt. Utan en mobil enhet kan du använda följande funktioner:

 • Tid
 • Datum
 • Stoppur
 • Nedräkning
 • Batterinivå
 • Kompass
 • Ljusstyrka
 • Stegräknare
 • Om skärmen

Laddning

Varje Lifeclock One inkluderar två (2) laddningskablar utformade speciellt för användning med klockan.  Laddkabeln har en vanlig USB-anslutare i ena änden som kan användas med befintlig USB eller automatisk laddare, eller till och med din dator / bärbara dator.

För att ladda din Lifeclock One, anslut laddningskabeln på baksidan av din Lifeclock One. Kabeln är magnetiskt polariserad och passar bara i en riktning. Försök inte tvinga kabeln att ansluta – den kommer fästa på klockan automatiskt. Om det inte gör det, vrid runt det 180 grader och försök igen.

Visa bild

Obs! Laddningskabel för Lifeclock One är endast avsedd att användas tillsammans med din Lifeclock One och är inte kompatibel med andra enheter.

Laddning

När din klocka laddas upp ser du indikatorlampan för laddning tändas.

Visa bild

Om du inte ser den här lampan lysa, laddas klockan inte. Se till att laddningskabeln är ansluten på rätt sätt. Det finns magneter inuti din laddningskabel för att säkerställa att du bara kan ansluta laddningskabeln på rätt sätt – om du känner att kabeln trycker mot dig när du försöker ansluta den, vrid runt den och försök på motsatt sätt.

När din Lifeclock One laddas, ser du en röd statuslampa på huvudskärmen. När enheten är fulladdad kommer lampan att släckas.

Använd endast laddningskabeln som följde med din Lifeclock One. Varje Lifeclock One skickas med två laddningskablar, men du kan köpa ytterligare sådana från vår hemsida.

Det är möjligt att ditt Lifeclock One batteri kan uppleva problem. Om detta händer ser du laddningslampan blinka – olika felförhållanden visas genom att blinka laddningslampan i olika frekvenser:

1.5Hz – Överhettningsförhållande.

6.1Hz – Felaktigt batteri.

Om du upplever något av dessa tillstånd, kontakta oss och vi hjälper dig att lösa problemet.

Innan du använder din Lifeclock One för första gången, bör du ladda batteriet. Använd laddningskabeln i lådan för att ladda din Lifeclock One. Anslut USB- kabeln till en vanlig väggadapter, eller ladda upp Lifeclock One batteri med en dator – anslut datorn till laddningsplattan med hjälp av den medföljande USB-kabeln.

När batteriet blir svagt ser du ordet CHARGE på din klocka när du trycker på en knapp. Om batteriet är helt tom stängs klockan av och måste laddas. En Lifeclock One med ett tomt batteri kan inte sättas på omedelbart efter anslutning av laddaren. Låt klockan ladda i några minuter innan du sätter på Lifeclock One. Vissa funktioner är inte tillgängliga när batteriet laddas.

Obs! Laddningsterminalerna på baksidan av din Lifeclock One kan vara föremål för korrosion genom exponering för svett eller andra främmande material under användningen av produkten. Se till att du torkar av terminalerna med en trasa innan du laddar genom dem.

Lifeclock One-laddningskabeln är en anpassad USB-kabel som kan anslutas till en dator, bärbar dator för laddning. Kontrollera att din dator är korrekt jordad innan du ansluter din produkt till datorn. Nätkabeln på en stationär, bärbar eller bärbar dator har en jordad jordledare och en jordplugg. Stickkontakten måste vara ansluten till ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat enligt alla lokala regler och föreskrifter.

App-startskärmen (iOS)

Nedräkning

Din Lifeclock One har en nedräkningstimer som är utformad för att efterlikna nedräkningstimern i filmen Escape From New York. Standard starttid är 22:59:59 precis som filmen.

För att starta nedräkningstimern:

 1. Tryck på den nedre knappen två gånger för att starta nedräkningsläget.
 2. För att starta nedräkningen, tryck på den övre knappen.
 3. När nedräkningen börjar kan den inte stoppas förrän den når 00:00:00.
 4. När nedräkningen når 00:00:00….Ja, du behöver bara se det själv.
 5. Medan nedräkningen är aktiv kan du låta visningstimer löpa ut och stängas av. Nedräkningen fortsätter att fungera i bakgrunden.

Inställningar tid och datum

När din Lifeclock One är kopplad till din mobila enhet, det är inte nödvändigt att ställa in tid eller datum – tid och datum synkroniseras automatiskt via Bluetooth® till din Lifeclock One.

Om du inte kopplar ihop din Lifeclock One med en mobil enhet via Bluetooth®, måste du manuellt ställa in eller ändra tid och datum. Så här ställer du in tid och datum manuellt:

 1. För att stänga av Bluetooth®-radion trycker du på den nedre knappen fem gånger och trycker sedan på den övre knappen två gånger för att komma till radioläget. Stäng av radion genom att trycka på den nedersta knappen en gång – klockan kommer att visa ‘RADIO-‘. Vänta ett ögonblick tills displayen stängs av.
 2. Tryck på den övre knappen en gång för att visa tiden.
 3. Håll den övre knappen intryckt i 6 sekunder och du kommer se “HR 06”.
 4. För att ändra timmen, tryck på nedre knappen för att bläddra till önskat timme.
 5. För att flytta till minuter, tryck på den övre knappen. Tryck på nedre knappen för att bläddra till önskad minut.
 6. För att flytta till sekunder, tryck på den övre knappen. Tryck på nedre knappen för att bläddra till önskat sekund-värde.
 7. För att flytta till minuter, tryck på den övre knappen. Tryck på nedre knappen för att bläddra till önskad minut.
 8. För att flytta till månaden, tryck på den övre knappen. Tryck på nedre knappen för att bläddra till önskat sekund-värde.
 9. För att flytta till minuter, tryck på den övre knappen. Tryck på nedre knappen för att bläddra till önskad minut.
 10. När du har tryckt på den övre knappen ser du “Klar”. Tid och datum på din Lifeclock One är nu inställt.

Kom ihåg, för att manuellt ställa in datum och tid måste du ställa in din radio till “Av”. Medan din radio är “Av” kommer du inte att kunna para ihop den med en mobil enhet. För att para ihop den med en mobil enhet, sätt radion till “På” genom att trycka på den nedre knappen fyra gånger och tryck sedan på den övre knappen två gånger för att komma till radion. Stäng av radion genom att trycka på den nedersta knappen en gång – klockan kommer att visa ‘RADIO-‘. Vänta ett ögonblick tills displayen stängs av.

Visa tiden

För att se tiden på din Lifeclock One, tryck på valfri knapp en gång. Tiden kommer att visas i några sekunder, så stängs skärmen av.

Den tid som skärmen är upplyst under kallas Visningstid. För att ändra visningsperioden måste du använda appen: På huvudmenyn välj “Visningstid” och välj det antal sekunder som du vill att skärmen ska fortsätta att vara aktiverad efter aktivering av en funktion.

Du har två sätt att visa tiden – 12-timmars och 24-timmarsläge. För att välja tidsvisningsläge måste du använda appen: På huvudmenyn väljer du “Tid och datum” och växlar omkopplaren märkt “24 Hours Format “för att välja vilket format som tiden ska visas i.

Visa datumet

För att se datumet på din Lifeclock One, tryck på den övre knappen två gånger och datumet kommer att visas.

Lifeclock One stöder flera datumformat:

 • dd MMM (t.ex. 25 jan)
 • MMM dd (t.ex. jan 25)
 • mm/dd/åååå (t.ex. 01/25/16)
 • dd/mm/åå (t.ex. 25/01/16)
 • dd MMMM (t. ex. 25 januari)

För att välja ditt datumformat måste du använda appen. Från huvudmenyn välj “Tid och datum” och sedan “Datumformat” och tryck på det format du vill se när du visar datumet på klockan.

Beteende

Din Lifeclock One ser bra ut när displayen är påslagen – de högintensiva lysdioderna är garanterade att locka uppmärksamhet, men varje gång de slås på förbrukar de ström – mycket ström – från batteriet. Därför stängs displayen av efter en kort period när du aktiverar någon funktion. För att se till att folk får se din Lifeclock One I all sin ära utformade vi en funktion som heter “Beteende”. Tillgängliga lägen är:

 • Vid knapptryckning (standard)
 • Var 5:e minut
 • Var 10:e minuter
 • Var 30:e minut
 • Efter en timme

Välj det intervall som du vill att displayen ska slås på automatiskt.

Anslut din lifeclock One

Du kan ställa Bluetooth®-anslutningen till din Lifeclock One till på eller av. På huvudmenyn trycker du på omkopplaren för att ändra den här inställningen. Om du stänger av den här inställningen kommer flera menyalternativ att döljas från skärmen, eftersom de inte kan användas när Bluetooth®-anslutningen är avstängd. Dessa alternativ visas igen när du åter ansluter din klocka.

Starta och stäng av din Lifeclock

Du kan sätta på eller slå av din Lifeclock One. När klockan är av går den in i ett mycket djupt sovande tillstånd och kan förbli avstängd under en längre tid. Du bör komma ihåg att ladda din Lifeclock One så att batteriet inte dräneras helt.

För att starta din Lifeclock One, tryck och håll ner den nedre högra knappen i 5 sekunder – klockan vibrerar kort och displayen startar upp.

För att stänga av din Lifeclock One , tryck och håll ned den nedre högra knappen i 6 sekunder – efter 6 sekunder din Lifeclock One kommer att börja stänga av med meddelandet:

“POWER OFF IN 5..4..3..2..1.. GOODBYE”

Du kan när som helst avbryta avstängningssekvensen medan detta meddelande rullar genom att trycka på valfri knapp. Om du avbryter avstängningen ser du meddelandet “AVBRYT” och klockan kommer att vara kvar i det aktiva läget.

Stoppur

För att använda stoppuret trycker du på den övre knappen tre gånger.

Du kommer att se 00:00:00 på din Lifeclock One.

För att starta stoppuret, tryck på nedre knappen en gång. För att stoppa stoppuret, tryck på nedre knappen medan stoppuret är igång. Du kan fortsätta stoppurets tid från den sista punkten du stoppade genom att trycka på den övre knappen igen. För att återställa stoppuret, medan stoppuret är stoppat, håll ner knappen nedtryckt i 3 sekunder tills displayen återställs till 00:00:00

När du startar stoppuret fortsätter den att köra med displayen på. För att stoppuret ska fortsätta utan displayen på, tryck två gånger på knappen två gånger för att stänga av displayen. Du kan när som helst återvända till stoppuret och fortsätta där du slutade.

Världsklockor

Med Lifeclock One kan du se aktuell tid i upp till sex tidszoner.

För att lägga till en tidszon i din Lifeclock One, behöver du appen. Från huvudmenyn väljer du “World Clocks”. Tryck på knappen ‘+’ för att lägga till en ny tidszon – bläddra igenom listan och välj den tidszon du vill lägga till. När du väljer en, kommer appen att synkroniseras med din Lifeclock One.

För att se världsklockorna konfigurerade på din Lifeclock One, tryck på den övre knappen fyra gånger. Om du inte har några världsklockor konfigurerade ser du meddelandet “NO WORLD CLOCKS CONFIGURED”.

Scrollhastighet

Lifeclock One App tillåter dig att anpassa hastigheten som data rullar med över skärmen. För att anpassa rullhastigheten för din Lifeclock One, från huvudmenyn välj “Scroll Speed” och tryck på den hastighet som fungerar bäst för dig. När du trycker på en hastighetsinställning rullar en förhandsgranskning över din Lifeclock One.

Kamera

Du kan använda din Lifeclock One för att utlösa kameran på din mobila enhet. Att ta ett foto med din Lifeclock One:

 1. Kontrollera att telefonen är ihopparad med din Lifeclock One.
 2. Öppna Lifeclock One appen på din mobila enhet och välj “Kamera” från menyn. Du kan välja om du vill använda front- eller bakkamera på din enhet eller ej. Ställ ner den och rikta in det foto du vill ta.
 3. På din Lifeclock One, tryck på den nedre knappen fyra gånger – din Lifeclock One kommer att säga “CAMERA”.
 4. För att ta bilden, håll ner knappen nedtryckt i tre sekunder.

Bilder som tas kommer att lagras i ditt vanliga fotoalbum.

Alarm

Din Lifeclock One stöder larm. Att ange ett alarm fungerar annorlunda beroende på huruvida din klocka är kopplad till telefonen.

Manuellt:

Om din Lifeclock One inte är kopplad till din telefon kan du manuellt ställa in ett larm men du måste kontrollera att radio är avstängt. Så här ställer du in ett larm utan appen:

 1. För att stänga av Bluetooth®-radio trycker du på den nedre knappen fem gånger och trycker sedan på den övre knappen två gånger för att komma till radioläget. Stäng av radion genom att trycka på den nedersta knappen en gång – klockan kommer att visa ‘RADIO-‘. Vänta ett ögonblick tills displayen stängs av.
 2. Tryck nu på nedre knappen tre gånger. Du får se “ALARM-“, det betyder att det inte finns något alarm inställt.
 3. För att ställa in ett alarm, när du ser “ALARM-” trycker du på den övre knappen. Du kommer att se “HR 00” – använd nedre knappen för att välja till den timme du vill använda. Timmarna är 0 till 23.
 4. När du har valt timmen, tryck på den övre knappen för att flytta till minuter. När du ser “MIN 00” använder du nedre knappen för att välja den minut du vill ha.
 5. När du har valt de minuter du vill ha, tryck på den övre knappen och du kommer att se ordet “DONE” – larmet är nu inställt.
 6. Med displayen av kan du se att larmet ställs in genom att trycka på den nedre knappen tre gånger och du kommer se “ALARM*”. Om du trycker på den övre knappen kommer larmet att raderas och du kommer se “ALARM-“.

Använda appen:

Du kan ställa in upp till 6 larm med hjälp av appen. Så här ställer du in ett larm med appen:

 1. Från huvudmenyn välj ‘Alarm’
 2. För att skapa ett alarm, tryck på ‘+’.
 3. Välj timme/minut/AM/PM för ditt larm och tryck på “Spara”.
 4. För att behålla ett larm men stänga av det, ställ väljarknappen till av.

För att radera ett larm, dra det till vänster och tryck på “Radera”.

Kompass

Din Lifeclock One Levereras med inbyggd accelerometer och kompass. För att använda kompassen trycker du på den nedre knappen fyra gånger, följt av den övre knappen två gånger.

När du vänder dig i en cirkel, din Lifeclock One kommer rapportera din nuvarande riktning både i riktning (N, S, E, W) och grader (0 till 359). Om kompassen inte verkar visa en giltig riktning kan det vara USPF som stör din signal. Du måste flytta dig till högre marker och försöka igen.

Pedometer / stegräkning

Din Lifeclock One levereras med en 3-axels accelerometer för att mäta dina rörelsemönster; Den kan speciellt räkna antalet steg du tar medan du bär på Lifeclock One.

Men Lifeclock One är inte en specifik fitness-enhet. Vi räknar antalet steg du tar och rapporterar numret när det registreras – Lifeclock One ger inga rekommendationer på dina data. Vi lagrar inte dina data någonstans på nätet – den finns bara på din klocka och i din telefon.

När steg räknas synkroniseras de med din telefon via Bluetooth®. Om du vill behålla stegdata kan du maila det till dig själv. Vi registrerar inte eller lagrar dina stegdata på någon fjärrserver.

För att se ditt stegräkning på din telefon, välj “Pedometer” från huvudmenyn. Du kan se en sammanfattning av hur många steg du har tagit på en daglig basis.

För att se din stegräkning på din Lifeclock One, tryck på den nedre knappen fyra gånger och tryck sedan på den övre knappen en gång för att visa “Steg”. Nu trycker du på den nedersta knappen för att gå igenom din sammanfattning av stegräkningen – Idag och Igår.

Filmläge

Du kan anpassa din upplevelse med din Lifeclock One genom att utlösa citat från filmen som ska visas på din klocka vid specifika perioder.

För att konfigurera filmläge, välj “Movie Mode” från huvudmenyn. Alternativen är:

 • Nej tack (standard – inga citat visas)
 • Slumpmässiga citat (visa ett slumpmässigt citat från citatlistan varje timme, 2 timmar eller en gång om dagen)

Din Lifeclock One är konfigurerad med en uppsättning citat från filmen – du kan ta bort dessa eller lägga till egna citat. För att anpassa listan med citat trycker du på “Anpassa citat”. Lägg till egna citat i textrutan längst ner och tryck på “Lägg till”. Du kan ta bort befintliga citat genom att svepa citatet till vänster och trycka på “Ta bort”.

Ljusstyrka

Lysstyrkan på LED-skärmarna på din Lifeclock One spelar en stor roll i hur du använder klockan. Ju ljusare bildskärmarna är desto mer uppmärksamhet kommer du att få – men desto mer batteri behöver klockan förbruka. Så vi har gett dig sätt att kontrollera ljusstyrkan för att ge dig den exakta upplevelse du vill ha. Du kan ställa in ljusstyrkan på två sätt:

Använda App: För att styra ljusstyrkan i appen, justera reglaget på skärmens nedre startskärm. Alternativt kan du använda ljussensorn på klockan för att automatiskt justera skärmens ljusstyrka. När Auto-strömbrytaren är påslagen, dämpar klockan automatiskt bildskärmen när det är mörkt och höjer ljusstyrkan när det är ljus ute för att kompensera och göra skärmarna synliga även i starkt solljus.

Manuellt: Du kan också justera skärmens ljusstyrka på själva klockan. Tryck på bottenknappen fem gånger, sedan den övre knappen en gång – klockan säger “BRIGHT”. Tryck på den nedre knappen för att ändra inställningen och tryck sedan på den övre knappen för att ändra inställningen. Samma högsta knapptryckningar går igenom följande inställningar:

AUTO, LOW, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, MAX

Animationer

Din Lifeclock One stöder ett antal skärm animeringar. Appen gör att du kan anpassa utseendet på hur din Lifeclock One Visar tid, datum och andra typer av information.

Det finns två typer av animeringar:

 • Reveal Animations: hur informationen animeras när den avslöjas och döljs.
 • Tecken Animationer: Hur informationen animeras när den ändras.

Du kan också ändra animationshastigheten. Alternativen för animationshastighet är: Långsam, Normal och Snabb.

För att ändra Reveal Animation, välj “Animation” och “Reveal Style” från huvudmenyn. Tryck på någon animering för att se hur det ser ut på din Lifeclock One. Om du inte vill ha några animeringar trycker du på ‘None. För att ändra hastigheten Reveal animation, tryck på “Reveal Speed” och välj din hastighet.

För att ändra teckenanimationen väljer du ‘Animationer’ i huvudmenyn och sedan ‘Tecken Animation’.  Tryck på någon animering för att se hur det ser ut på din Lifeclock One. Om du inte vill ha några animeringar trycker du på ‘None. För att ändra animationshastighet för tecken, tryck på ‘Character Speed’ och välj din hastighet.

Tryck på “Reset to Default” för att återställa all konfiguration för animering till fabriksinställningen, vilket är ingen.

Visningstid

Den tid som skärmen är upplyst under kallas Visningstid. För att ändra visningsperioden måste du använda appen: På huvudmenyn välj “Visningstid” och välj det antal sekunder som du vill att skärmen ska fortsätta att vara aktiverad efter aktivering av en funktion.

App meddelanden

Du kan få meddelanden från appar på din Lifeclock One för ett antal mobilappar, inklusive inkommande samtal, textmeddelanden, e-post, kalender och andra sociala nätverk. Appmeddelanden visas bara på din Lifeclock One när den är ansluten och inom räckvidd för din mobila enhet.

Aktivera meddelanden på din Lifeclock One, tryck på “Notifieringar” i huvudmenyn.

Meddelanden kan aktiveras eller inaktiveras med alternativet “Mode” – för att aktivera *alla* meddelanden välj “På”. För att stänga av *alla* meddelanden, välj “Stör ej”.

Varje kategori av meddelanden har tre lägen:

 • Av – inaktivera den här meddelandet.
 • På – visa den här meddelandet i din Lifeclock One
 • Vibro – visa det här meddelandet i Lifeclock One och vibrera din klocka när meddelandet kommer.

Standardinställningarna för alla meddelanden är Inkommande samtal och text inställda på “Vibro”.

När ett meddelande från appen anländer, kommer din Lifeclock One kommer att vibrera och ett statusljus börjar glöda. När ytterligare meddelanden anländer, kommer din Lifeclock One kommer att vibrera och köa det bakom andra olästa meddelanden. När du ser ett glödande rött ljus på din Lifeclock One, tryck på den övre knappen för att läsa och bläddra igenom varje meddelande. När du når den senaste meddelandet stängs skärmen av. När du har läst ett meddelande tas den bort från kön och du kan inte läsa det igen på din klocka.

Meddelanden på din Lifeclock One är utformade för att läsas inom 60 sekunder. Indikatorlampan för meddelande pulserar i 60 sekunder från det senaste meddelandet du mottog. Om du inte läser meddelandet på din Lifeclock One inom 60 sekunder stängs indikeringslampan av och meddelandet avvisas från din Lifeclock One.

Kategorin “Inkommande samtal” fungerar lite annorlunda – när din telefon mottar ett inkommande samtal kommer det att vibrera var 5: e sekund då namnet eller numret för det inkommande samtalet visas. Om det inkommande numret finns i din kontaktlista rullar namnet på den kontakten över din klocka. Om så inte är fallet rullar telefonnumret över klockan istället.

På IOS, om du raderar ett meddelande medan indikatorlampan Lifeclock One blinkar, kommer indikatorn att sluta blinka och meddelandet tas bort klockan från klockan.

Meddelanden är begränsade till totalt 128 tecken. Detta inkluderar namnet på appen, den person som skickar meddelandet och meddelandet självt. Låt oss titta på ett exempel:

SNAKE PLISSKEN – RING MIG SNAKE

Det här meddelandet är totalt 30 tecken. Det är viktigt att förstå denna begränsning – meddelanden som överstiger 128 tecken visas fortfarande men de kommer att kortas av efter 128: e tecknet.

Meddelandekön är begränsad till 16 meddelanden. Om meddelandekön är full och ett nytt (17) meddelande kommer fram – kommer det äldsta att kasseras.

Programuppdatering och uppdateringsläge

Från tid till annan kan det finnas uppdateringar till Lifeclock One operativsystem och programvara.  Uppdateringarna kan vara att fixa fel eller tillhandahålla nya funktioner.  Hur som helst kräver uppdateringar av firmware att du ansluter Lifeclock One till en mobilenhet med vår app och med en Bluetooth® förbindelse.

När en ny version av vårt firmware är tillgängligt kommer vi att meddela dig via Appen, du kan även söka efter uppdateringar manuellt.  För att söka efter uppdateringar, välj “Programvaruuppdateringar” från huvudmenyn i App.

När Lifeclock One är i uppdateringsläge ser du en animation studsa åt vänster och till höger över skärmen. För att manuellt gå ur uppdateringsläge, håll ner knappen nedåt i tre sekunder. För att manuellt sätta Lifeclock One i uppdateringsläge, stäng av den och håll sedan båda knapparna nere i 5 sekunder.

Handledskonfiguration

När din Lifeclock One beställdes du blev omfrågad på vilken handled du ville bära enheten.  Anledningen är att även om din Lifeclock One klocka kan konfigureras för endera handleden, görs konfigurationen vid montering och kan inte ändras. Klockan du får, har tillverkats enligt den riktning du angav när du beställde och kan inte ändras efter det faktum.

Vänster handledskonfiguration: Åtgärdsknapparna är inställda till höger om klockan.

Höger handledskonfiguration: Åtgärdsknapparna är inställda till vänster om klockan.

Om din Lifeclock One

Du kan kontrollera konfigurationen av din Lifeclock One på apparaten själv eller via App.

För att kontrollera din Lifeclock One konfiguration på din telefon, var vänlig och kontrollera att din Lifeclock One är kopplad till din telefon. Välj “Om” på menyn. Från den här menyn kan du se konfiguration för: appversion, firmwareversion, boot loader version, serienummer, handledskonfiguration och ägarnamn.

Om-menyn ger dig också tillgång till ett antal innehållssidor på vår hemsida, samt speciella funktioner som är utformade för att hjälpa dig att återgå från vissa felförhållanden. Dessa krav omfattar, men begränsas inte till:

Öppen källa: Detaljer om öppen källkod och bibliotek som ingår i vår produkt.

Villkor: Användarvillkor för vår produkt och hemsida.

Mjuk återställning: Detta kommer att göra en mjuk återställning av din enhet. Det här alternativet bör återställa de flesta felförhållanden som du stöter på i din klocka.

Fabriksåterställning: Detta kommer att göra en fabriksåterställning av enheten men kommer att behålla serienummer, material och handledskonfiguration. När du gör en fabriksåterställning återställs klockan till original fabriksstatus vilket innebär att det förlorar det parningsinformation. Om du vill ansluta klockan till samma enhet som den tidigare var ansluten till måste du instruera enheten för att “Glömma / ta bort” Lifeclock One innan du kan para ihop dem igen.

App Factory Reset: Detta kommer att återställa din app till original-installationen.

Exit Update Mode: Detta kommer att ta din klocka ur uppdateringsläget.

För att kontrollera din Lifeclock One konfiguration på enheten: Tryck på den nedre knappen fem gånger, tryck sedan på den övre knappen tre gånger och tryck sedan på den nedersta knappen en gång. Följande information rullar över din Lifeclock One:

THIS LIFECLOCK BELONGS TO <Name> Serial number <Serial No>  <Brass/Aluminum> CASE  <Left/Right> WRIST  FIRMWARE <Firmware version> BOOTSTRAP <Bootloader version> SOFTDEVICE <Softdevice version>

Obs! Ditt serienummer är konfigurerat under montering i vår fabrik och kan inte ändras. Det matchar serienumret graverat på baksidan av ditt fodral.

Stödda tecken

Lifeclock One använder anpassat 12-segment LED-skärmar (11 segment och decimalpunkten) som endast stöder ett begränsat antal tecken. Lifeclock One är endast designad för att stödja det engelska språket.

Det är viktigt att notera att på grund av arten av dessa anpassade LED-segmentskärmar är de begränsade till endast den engelska karaktärsuppsättningen. Vi har gjort några anpassningar så att vi kan stödja det fullständiga engelska alfabetet (A till Z) samt fullständiga nummer 0 till 9. Det finns inga stora eller små bokstäver på Lifeclock One – varje tecken presenteras unikt. Det finns inga omedelbara planer på att erbjuda några icke-engelska teckenuppsättningar. Detta är listan med tecken den stöder:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

‘ ( ) { } [ ] * + – / \ = _ ! | ~ ` ? < > . Mellanslag

% blir PERCENT

$ blir DOLLARS

& blir AND

: och ; blir –

Alla andra tecken anses vara icke-skrivbara och konverteras till *

Så om du till exempel får ett textmeddelande från Snake Plissken som säger “Du är skyldig mig $ 10” – så kommer du att se följande meddelande rulla över din Lifeclock One:

SNAKE PLISSKEN – DIG ÄR SKYLDIG MIG 10 DOLLAR

Enhetsåterställning

Vi har jobbat hårt för att se till att din Lifeclock One fungerar perfekt, men ibland kan den bli lite förvirrad. Det finns flera sätt att lösa detta.

Mjuk återställning

Detta återställer normalt allt tillbaka till normalt. Alla dina befintliga inställningar kommer att behållas men klockan återställer sig. Det finns två sätt att göra en mjuk återställning:

 1. Håll den övre knappen intryckt i 10 sekunder. Klockan vibrerar kort och då kommer tiden att visas.
 2. Från huvudmenyn i appen väljer du “Om” och “Mjuk återställning” från huvudmenyn. Du uppmanas att bekräfta – tryck på “Ja” för att utföra återställningen.

Återställning av fabriksinställningar

En fabriksåterställning återställer din Lifeclock One till original fabriksstatus. Detta kommer att ändra alla inställningar tillbaka till deras ursprungliga tillstånd (förutom serienummer, handledskonfiguration och materialtyp – dessa kan inte ändras.. Det kommer också att koppla bort klockan från din mobila enhet. Det finns tre sätt att göra en fabriksåterställning:

 1. Håll båda knapparna nere i 10 sekunder. Efter 10 sekunder ser du ordet “Reset” och klockan återställs till fabriksinställning.
 2. Tryck på den nedre knappen fem gånger, sedan den övre knappen tre gånger – klockan säger “RESET” – tryck på den nedre knappen för att starta fabriksåterställning.
 3. Från appen väljer du “Om” och “Fabriksåterställning” från huvudmenyn. Du uppmanas att bekräfta – tryck på “Ja” för att utföra återställningen.

När du har gjort en fabriksåterställning, kommer den mobila enhet som din Lifeclock One parades ihop med att vara borta. Även om Lifeclock One kommer att visas i din lista över enheter under din Bluetooth®-inställning, kan du inte återställa den inställningen och du måste ta bort den här posten från enheten. För att ta bort Lifeclock One från din mobila enhet:

iOS: Gå till Inställningar -> Bluetooth®. Hitta Lifeclock One post (t.ex. Lifeclock 00034) och tryck på ikonen (i) och tryck sedan på “Glöm den här enheten”.

Android: Gå till Inställningar -> Bluetooth®. Hitta Lifeclock-posten och tryck på kugghjulsikonen och välj “Glöm Lifeclock”.

Om du vill återansluta din Lifeclock One, återgå till appen och från huvudmenyn växla “Connect” -omkopplaren – du blir tillfrågad om du vill para ihop Lifeclock One igen, tryck på “Ja” för att bekräfta. Klockan borde paras ihop med din telefon.

Rengöring och underhåll

Baksidan: Lifeclock One fodral är tillverkat av 316L rostfritt stål eller aluminium. Du kan på ett säkert sätt ta bort smuts med en mjuk fuktig trasa.

Crystal Screen: Om din Lifeclock One skärm blir nersmetad eller smutsig, du kan rengöra den med en fuktig trasa följt av en torr trasa. Använd endast en mjuk trasa som en rengöringsduk för linser.

LIFECLOCK ONE KLOCKAN ÄR INTE VATTENTÄT. Lifeclock One kan vara utsatt för vattenskador – sänk inte ner din Lifeclock One i vatten. Klockan får inte utsättas för vatten vid högt tryck, till exempel en dusch, under en kran, havsvågor eller ett vattenfall. Om din Lifeclock One eller dina händer blir våta, torka dem noga innan du hanterar klockan. Klockan får inte utsättas för saltvatten, joniserat vatten eller tvålvatten. Klockans vatten- och dammbeständiga egenskaper kan bli skadade genom att den tappas eller tar emot slag. Om din Lifeclock One blir våt, använd en ren, mjuk trasa för att torka den ordentligt.

Armband underhåll

Din Lifeclock Ones armband är helt specialtillverkat. Den är tillverkad av tjockt, högkvalitativt läder och har testats noggrant. Innan du använder ditt armband, vänligen böj det fram och tillbaka några gånger för att mjuka upp det – det här hjälper dig att känna dig mer bekväm när du bär det. Observera, vissa människor kan ha en allergisk reaktion på Lifeclock One Kontrollera om du är allergisk mot nickel eftersom det finns spår i den bakre delen i rostfritt stål.

Rättsligt meddelande

Genom att använda din LifeClock One Accepterar du uttryckligen Ridgewood Watch Company Services, användarvillkor som finns på vår webbplats på lifeclockone.com. Denna produkt är inte en medicinsk enhet och bör inte användas för att diagnostisera eller behandla något medicinskt tillstånd.

Se till att du har läst vår integritetspolicy, som du hittar på vår hemsida. Vi lagrar inte någon personlig information som du får på din klocka. Vi registrerar ditt serienummer och ditt namn så att vi bättre kan skräddarsy vår kommunikation med dig. Vi spårar inte din användning av några tjänster eller sensordata från din Lifeclock One.

Säkerhetsanvisningar – Användning och lagring

 • Använd produkten vid temperaturer mellan -10°C och 45°C (14°F och 113°F). Exponering för höga eller låga temperaturer kan förkorta batteriets livslängd.
 • De Lifeclock One kan förvaras på en ren och torr plats mellan -20°C och 75°C (4°F and 135°F) när den inte används.
 • Undvik extrema temperaturförändringar.
 • Undvik att skada strömkabeln genom att värma, böja, vrida, dra eller placera tunga föremål på den.
 • Undvik någon form av fysisk eller termisk chock eftersom de kan skada interna och externa komponenter i klockan.
 • Undvik att tappa din Lifeclock One. Att tappa den, skaka den eller slå på den kan potentiellt orsaka skador.
 • Lämna inte din Lifeclock One i din bil – höga temperaturer kan orsaka funktionsfel.
 • Håll glasets kristall på din Lifeclock One borta från några vassa eller hårda föremål för att förhindra repor.
 • Håll din Lifeclock One och laddningskabel utom räckhåll från barn, eftersom den innehåller små delar och kan ge en kvävningsrisk.
 • Hantering / läsning av din Lifeclock One under körning rekommenderas inte och kan vara olagligt i ditt land. Vänligen kontrollera dina lokala lagar för ytterligare information.
 • Kassera din Lifeclock One i enlighet med lokala föreskrifter för använda batterier. Kontakta ditt lokala återvinningscenter eller nationella återvinningsorganisationer för mer information om hur du kasserar batterier. Varning: Kassera aldrig batterier i eld eftersom de kan explodera.
 • Håll din Lifeclock One borta från små barn. Det är inte en leksak och det kan vara farligt för små barn.
 • Framsidan på din Lifeclock One är gjord av glas. Glaset kan gå sönder vid väsentlig inverkan. Om glaset brister, rör det inte eller försök att ta bort. Sluta använda din Lifeclock One och kontakta oss för att ordna inköp av en ersättning till glaskristallen.
 • Din Lifeclock One innehåller en Bluetooth-radio. Vid användning mottar och sänder denna radio radiofrekvens (RF) energi. Denna radio är utformad för att följa USA: s och EU: s regelverkskrav om exponering mot människor av RF-energi. Nästan alla elektroniska enheter är föremål för RF-energistörning från externa källor om de inte är tillräckligt skyddade, konstruerade eller på annat sätt konfigurerade för RF-energikompatibilitet. Under vissa omständigheter, kan din Lifeclock One orsaka störningar med andra enheter. Om du är på ett plan, stäng av din Lifeclock One när du uppmanas att göra det av kabinpersonal. Stäng av din Lifeclock One på vilken plats som helst där du uppmanas att göra det. Om du har ett implantat i form av medicinsk enhet, t.ex. en pacemaker eller defibrillator, kontakta din läkare innan du använder din Lifeclock One.
 • Demontera inte eller öppna krossa, böj eller deformera, punktera eller strimla batteriet.
 • Ändra inte på det, försök inte att sätta in främmande föremål i batteriet, fördjupa eller utsätt det för vatten eller andra vätskor, exponera det inte för eld, explosion eller annan fara.
 • Se till att inga skarpa kanter, till exempel djurs tänder eller naglar, kommer i kontakt med batteriet. Detta kan orsaka brand.
 • Använd endast batteriet för det system som det anges för. Användning av ett okvalificerat batteri eller laddare kan innebära risk för brand, explosion, läckage eller annan fara.
 • Kortslut inte ett batteri eller låt ledande metallföremål komma i kontakt med batteripolerna.
 • Undvik att tappa batteriet. Om telefonen eller batteriet tappas, särskilt på en hård yta, och användaren misstänker skada, ta det till ett servicecenter för inspektion. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller annan fara.
 • Dra alltid ur laddaren ur vägguttaget efter att produkten är fulladdat för att spara onödig strömförbrukning på laddaren.
 • Det finns risk för explosion om batteriet byts ut med felaktig typ. För din säkerhet, ta inte bort batteriet. Om du behöver byta batteri, kontakta Ridgewood Watch Company direkt. Att försöka byta ut batteriet hos icke-kvalificerad professionell kan orsaka skada på din Lifeclock One.

Vattenavstötande förmåga

 • Din Lifeclock One är inte vattentät. Den bör stå emot lätta stänk av vatten.
 • Det går inte att simma eller dyka med din Lifeclock One.
 • Duscha eller bada inte när du bär din Lifeclock One.
 • Om din Lifeclock One blir våt, försök inte torka den med någon värmekälla, såsom en hårtork eller mikrovågsugn. Låt den torka naturligt vid rumstemperatur.
 • Undvik exponering mot saltvatten.

Säkerhet

 • Utsätt inte Lifeclock One för brand, explosion eller andra faror.
 • Undvik exponering för kemiska produkter som lösningsmedel, tvättmedel, parfymer eller kosmetika. De kan skada armbandet eller skalet på klockan.
 • Undvik extrema atmosfärer (t.ex. bastur eller ångbastu).
 • Undvik att öppna klockan på baksidan av din Lifeclock One eftersom det kan skada dess vattentålighet.
 • Åldrandet av materialen kan påverka klockans vattentäthet.
 • Vattentåligt kan inte garanteras permanent.
 • Lägg inte in främmande föremål i din klocka.
 • Placera inte Lifeclock One i en mikrovågsugn eller vanlig ugn.
 • Liksom många elektroniska apparater, genererar Lifeclock One värme under normal drift. Extremt långvarig, direkt hudkontakt i avsaknad av tillräcklig ventilation kan leda till obehag eller smärre brännskador. Var därför försiktig när du hanterar din Lifeclock One under eller omedelbart efter användning.

Service och underhåll

 • Undvik kontakt med vatten eller fukt på ditt armband för att förhindra missfärgning eller deformation av ditt band.
 • Undvik kontakt med feta ämnen och kosmetiska produkter på ditt Lifeclock One fodral eller armband.
 • Undvik lång exponering av din Lifeclock One armband i solljus för att förhindra missfärgning.
 • Försök inte reparera eller ändra din Lifeclock One själv. Om du har problem med din Lifeclock One, kontakta vårt supportteam på com/support.

Ansvarigt användande

Vänligen använd inte Lifeclock One på ett oansvarigt sätt. Framställ inte klockan för att vara något annat än en klocka / filmprofil.

Regelverk

FCC-ID för Lifeclock One är O6R2398

Denna enhet uppfyller avsnitt 15 av FCC-reglerna. Funktionen är föremål för följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

VARNING: Ändring eller modifiering som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda denna utrustning. Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för digital apparat av klass B, enligt del 15 i FCC reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljö.

Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att störning inte uppstår i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar för radio eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att vrida av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera interferensen av en eller flera av följande åtgärder:

Omorientera eller flytta mottagningsantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

FÖRSIKTIGHET:

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av stödmottagaren för denna enhet kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen. RF-exponeringsvarning. Denna utrustning måste installeras och användas i enlighet med de angivna instruktionerna. Slutanvändare och installatörer måste tillhandahålla antenninstallationsanvisningar och sändarens driftsförhållanden för att uppfylla överensstämmelse med RF-exponering.

Denna enhet uppfyller FCC- och IC-kraven för RF-exponering i offentliga eller okontrollerade miljöer.

Kanada: Industry Canada (IC) uttalande

IC Meddelande till användare English / French enligt RSS GEN Utgåva 3:

Denna enhet överensstämmer med Industry Canada-licensfria RSS-standard (er).

Driften är föremål för följande två villkor:

1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Denna digitala klass [B]-apparat uppfyller kanadensiska ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B är förenlig med normen NMB-003 du Canada.

International EU Declaration of Conformity

Manufacturer: Ridgewood Watch Company LLC, 2020 Howell Mill Road, Suite D-143, Atlanta, GA 30318, USA

Standards: EN 300 328 V2.1.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 60950-1:2006 + Am A2:2013, EN 62479: 2010, RoHS Directive 2011/65/EU, EN50581: 2012We declare under our sole responsibility that the products listed above conform with the following standard(s) or other normative documents:

The equipment described above is declared to be in conformity with these applicable national and international standards. The conformity is valid ONLY when the equipment is used in a manner consistent with the manufacturer’s specifications and the reference documents. The undersigned hereby declares on behalf of Ridgewood Watch Company LLC of Atlanta, GA that the above reference product(s) to which this declaration relates is in conformity with the provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

© 2017 Ridgewood Watch Co., ESCAPE FROM NEW YORK™ är ett varumärke som tillhör Studiocanal SAS All Rights Reserved. © 2017 Studiocanal SAS® All Rights Reserved.